Poliklinika rozpoczęła działalność w 1997 roku. Pomieszczenia zaprojektowane i wykonane według światowych norm zapewniają komfort i bezpieczeństwo chorym i personelowi. Poza standardowym wyposażeniem dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem medycznym m Inn: lasery nowej generacji, lampy polaryzacyjne, lampy podczerwieni, aparaty do kriochirurgii, kriostymulacji, dermabrazji, masażu limfatycznego – BOA, sterylizator parowy (autoklaw próżniowy), tor wizyjny do endoskopii i wiele innych.

Dyrektorem placówki jest:

dr n. med. Konrad Czajkowski

Specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii klatki piersiowej

Oferujemy pełny zakres usług chirurgicznych w zakresie ambulatoryjnym lub tzw. kliniki jednego dnia, czyli bez pobytu pacjenta na noc w klinice. Nawet po większych zabiegach pacjent powraca do domu i tam sprawowana jest dalsza opieka i nadzór. Taka forma rozpowszechniona jest w wielu krajach , co zmniejsza koszty leczenia, a przede wszystkim zabezpiecza przed zakażeniami wewnątrzszpitalnymi (żółtaczka, AIDS, gronkowiec), które zawsze stanowią ryzyko dla pacjent leczonego w szpitalu. Na życzenie pacjentów z odległych miejscowości zabezpieczamy miejsce w sąsiadującym z kliniką pensjonacie.

Sala operacyjna jest klimatyzowana. Wiele operacji i zabiegów prowadzonych jest metodą zamrażania – kriochirurgii. Posiadamy nowoczesne aparaty kriochirurgiczne . Narzędzia chirurgiczne sterylizowane są według norm światowych w autoklawach parowych. Materiały i sprzęt do zabiegów są jednorazowego użytku. Poliklinika świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, prowadzi również poradnictwo i profilaktykę. Naszą naczelną zasadą jest udzielanie wysoko wykwalifikowanych świadczeń medycznych i stworzenie ciepłej, rodzinnej atmosfery, która często pozostaje po zakończeniu procesu terapeutycznego.

W statucie naszej kliniki zobowiązaliśmy się do prowadzenia działalności charytatywnej, tak więc organizujemy tzw. białe niedziele, gdzie bezpłatnie konsultujemy pacjentów – informacje dotyczące terminów ogłaszamy w Internecie i w prasie. Ponadto wspomagamy finansowo (sponsorujemy) przedszkola, Fundacje ,,Dr Clown”, Fundacje Niepełnosprawnych Artystów Malarzy, Fundacje ,,Promyk Nadziei”, Polski Czerwony Krzyż.

Współpracujemy z pracownikami naukowymi Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie – Prof. dr hab. Bogdan Hajduk i z Prof. Dr hab. Ryszardem Pacho – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Prof. dr hab n. med. Grzegorz Małek (U.S.G.), Dr A. Sadownik (U.S.G.). Od 20-tu lat współpracujemy z firmą Metrum Cryoflex – producentem aparatury medycznej (www.metrum.com.pl). Bliski kontakt naukowy z prezesem firmy – inż. Wiesławem Brojkiem owocuje częstymi wyjazdami zagranicznymi – wykłady, prezentacje operacji i sprzętu medycznego. Organizujemy szkolenia dla lekarzy z Polski i dla obcokrajowców.