• Chirurgia

    Chirurgia

Usuwanie

>  kaszaków 
>  tłuszczaków
>  paznokci wrastających
>   włókniaków
>  punkcje stawów kolanowych
>  operacyjne i nieoperacyjne leczenie stulejki (u młodych chłopców w 90% leczymy stulejki nieoperacyjnie)

Leczenie

>  przewlekłe rany
>  ropnie (patrz również rozdział chirurgia estetyczna)
>  zakażenia skóry
>  stopa cukrzycowa
>  torbiele skórzaste (okolica lędźwiowa)
>  torbiele włosowate
>  wszystkie inne zabiegi w zakresie ambulatoryjnym

Kontakt

KRIOMED

ul. Kilińskiego 14
05-500 Piaseczno,
k. Warszawy

ZAPISY

Poniedziałek - piątek
10:00 - 13:00
tel. +48 (22) 750 40 65